Keskelän kunta

Blogi: Keskelän kunnan vaiheita

Miksi blogi?

Olen tehnyt kuntien kanssa yhteistyötä yli 20 vuoden ajan. Olen ollut rahoittamassa vuokrataloyhtiöitä, konsultoinut rahoitus- ja omaisuusjärjestelyitä ja toiminut sijoittajana tarjoten erilaisia toteutustapoja investointien toteuttamiseen. Näiden kokemuksien kautta kunnioitukseni kuntien toimintaa kohtaan on kasvanut.

Kunnat ovat monialatoimijoita, joilla on monipolvinen päätöksentekojärjestelmä. Kunnat järjestävät laajan joukon meille tärkeitä palveluita alkaen neuvolasta ja päättyen palvelukotiin. Kunnat esimerkiksi tuottavat meille energiaa ja puhdasta vettä jne. Erityisesti pienissä kunnissa tästä kaikesta vastaa usein pieni joukko ihmisiä: poliitikkoja ja virkamiehiä.

Seuraavissa blogeissa yritänkin nostaa esiin tuota pienehkön kunnan maailmaa. Kuvaan kuinka kuvitteellisessa Keskelän kunnassa pyritään vastaamaan alati muuttuvan maailman tuomiin haasteisiin.

Keskelän kunta ja päättäjät

Keskelän kunta on tyypillinen suomalainen kunta. Se sijaitsee keskellä Suomea. Suurin puolue valtuustossa on Keskusta, mutta pari muuta suurempaa ryhmää pitää valtuuston kokoukset virkeinä.

Asukkaita siellä on reilut 6 000, muuttovoitto ja – tappio vaihtavat vuoroaan vuosi vuodelta, ihmisiä kuolee jonkin verran enemmän kuin syntyy. Työikäistä väkeä Keskelässä on noin 3 300. Iäkkäämmän väen määrä on kasvussa, yli 75-vuotiaita Keskelässä on 600.

Keskelän kunta on onnistunut tasapainoilemaan taloutensa kanssa melko onnistuneesti. Kunnassa on pari suurempaa yritystä, jotka työllistävät muutaman kymmenen työntekijää. Verotulojen vaihtelua on tasannut valtionosuudet niin, että kunnan palvelutuotanto on melko pitkälti omissa käsissä.

Sote-palvelujen osalta tosin on menty seudulliseen yhteistyöhön perusterveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden osalta. Keskelässä on peruskoulu ja lukiokin, päiväkoteja sekä tekninen toimi pitämässä huolta taajaman teistä ja kaduista, kaavoituksesta ja kunnan rakennuksista.

Vesihuolto on omasta takaa, ns. taseyksikkönä. Sähköä ja lämpöä Keskelään tuottaa seudullinen energiayhtiö, josta Keskelä omistaakin reilun 10 %.

Kunnanjohtajana Keskelässä on ollut Korhosen Tuula, HTM Tampereen Yliopistosta. Kunnanjohtajan apuna on viiden hengen johtoryhmä, jossa on talous- ja hallintojohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja ja elinkeinojohtaja. Kunnanhallituksen ja – valtuuston lisäksi Keskelässä on kuusi lautakuntaa. Keskelä valitsee edustajansa lisäksi seudullisen energiayhtiön hallitukseen, keskiasteen ammattiopilaitoksen johtokuntaan ja perusterveydenhuollon kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirissä sillä on edustajat ja tulevassa hyvinvointialueen aluevaltuustossa on pari keskeläläistä valtuutettua.

Syksy 2022

Tänä syksynä Keskelässä tapahtuu. Siellä seurataan, kuinka uusi sote rakentuu. Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät Hyvinvointialueelle. Sähkömarkkinoiden muutokset vaikuttavat Keskelässäkin. Korjausvelkaakin on kertynyt. Rakennuksia ja vesijohtoverkkoa pitää korjata. Uudempi, mutta syksyllä ajankohtainen asia on seudullisen energiayhtiön pyytämät lisävakuudet sähkönmyyntiyhtiön toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi pitäisi ottaa kantaa investointiohjelmaan. Budjettiesityksessä on korjaus- ja uusinvestointeja mittava määrä. Keskelässä on melko vilkasta yritystoimintaa ja yritykset odottavat kunnalta panostuksia elinvoiman ylläpitämiseksi

Keskelän kunnassa on siis tiedossa vilkas loppuvuosi. Seuraavissa blogeissa kuvaan asioita, joita esitysten valmistelijoilla ja päätöksentekijöille tulee eteen.